Gianni Piacentino. Works 1965-2014, on view through 8 November 2014